Thuisverpleging Greet Blockx: diensten

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de totaalzorg aan patiënten en hun dierbaren die geconfronteerd worden met een levensbedreigende ziekte. Dat vereist een warme aanpak, waarbij patiënt en familie nauw worden betrokken. 

Palliatieve zorg door een thuisverpleegkundige gaat veel verder dan lichamelijke zorg alleen. Respect voor uw situatie, uw wensen, gevoelighenen emotioneel welbevinden is voor ons prioriteit.

Om een kwalitatieve en persoonlijke verzorging aan te bieden, werken we samen met Panal en alle erkende mutualiteiten. U en uw familie kunnen er dus zeker van zijn dat ook alle administratieve zaken nauwkeurig afgehandeld worden.

Algemene verpleegkundige zorgen

Heeft u nood aan algemene verpleegkundige zorgen? thuisverpleegkundige Greet Blockx en haar team staan klaar om u bij u thuis in Tienen, Linter of Glabbeek te verzorgen. Denk daarbij aan medische zorgen, zoals infusen en inspuitingen. Maar, we helpen u ook graag bij dagdagelijkse taken die (tijdelijk) wat moeilijker gaan, zoals bijvoorbeeld wassen, aankleden…

Wondzorg

Een goede wondzorg is noodzakelijk voor een vlotte genezing van een wonde. Of het nu om een acuut of om een langdurig probleem gaat, thuisverpleegster Greet Blockx en haar team staan klaar voor een perfecte verzorging van uw wonden.

TPN-voeding

TPN-voeding staat voor Thuis Parenterale Voeding en houdt in dat voeding wordt toegediend via de bloedbaan. Dit dient uiteraard in de beste hygiënische omstandigheden te gebeuren. Greet Blockx en haar team thuisverpleegkundigen hebben de nodige ervaring en kunde in huis om u op een correcte manier TPN-voeding toe te dienen.

Stomazorg

Om eventuele complicaties bij de verzorging van een stoma te vermijden is een deskundige verzorging onontbeerlijk, dit bieden we aan elke stoma patiënt.

Katheterzorg

Bij langdurige intraveneuze toediening van medicatie kan het zijn dat de arts een katheter plaatst. Om infecties te voorkomen, is het belangrijk dat deze niet alleen correct is geplaatst, maar ook op de juiste manier wordt verzorgd. Wij staan garant voor een hygiënische verzorging van katheters.

Copyright © all rights reserved.